Usługi

13 Janv. 2016

W odpowiedzi na oczekiwania klientów firma Servi Doryl oferuje nowe usługi stanowiące doskonałe uzupełnienie oferty form do produkcji serów i niezawodne działanie przez długi okres użytkowania. Umowa o świadczenie usług obejmuje regularną kontrolę form i ich użytkowania w celu wydłużenia ich okresu użytkowania. Audyt parku form umożliwia przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji form na miejscu i wydanie zaleceń mających na celu optymalizację używania form oraz poprawę wyników produkcyjnych.


Back